קצת סדר • כל הקריטריונים לקבלת מלגת הבטחת הכנסה

על אף האמור, חלה הפסקה או הפסקות בקבלת הסיוע הכלכלי שמשכן הכולל עולה על שנה, לא יהיה זכאי לומד התורה להמשך קבלת הסיוע.
איתי גדסי 2 Comment on קצת סדר • כל הקריטריונים לקבלת מלגת הבטחת הכנסה

הבוקר צפויה הממשלה לאשר את חוק הבטחת ההכנסה, שעל פיו, לומד תורה שמתקיימים לגביו כל התנאים שנקבעו על ידי משרד החינוך – יהיה זכאי לקבלת סיוע • כל הקריטריונים

לימוד בחברותא • אילוסטרציה
על אף האמור, חלה הפסקה או הפסקות בקבלת הסיוע הכלכלי שמשכן הכולל עולה על שנה, לא יהיה זכאי לומד התורה להמשך קבלת הסיוע.

התכניות האחרונות

ארכיון תוכניות מוקלטות

גם בפייסבוק

היום ברדיו

[daily-schedule schedule=1]

פוסטים אחרונים

תגיות

הבוקר (ראשון) צפויה הממשלה לאשר את חוק הבטחת ההכנסה, שעל פיו, לומד תורה שמתקיימים לגביו כל התנאים שנקבעו על ידי משרד החינוך – יהיה זכאי לקבלת סיוע.

לטובת האברכים הזכאים למענק, אתר 'קול חי' מביא את הקריטריונים המלאים:

א. בחזקתו של לומד התורה שלושה ילדים קטינים לפחות.

ב. אין ללומד התורה, לבת זוגו או לילדיו הקטינים, בשנה שקדמה להגשת הבקשה לראשונה: דירה למעט דירת מגורים אחת; או קרקע שערכה עולה על 36,000.

ג. אין ללומד התורה, לבת זוגו או לילדיו הקטינים: עסק, לרבות שותפות בעסק או מניות בחברה. בעלות על רכב, למעט קטנוע עד 125 סמ"ק. (לעניין סעיף זה, מי שנוהג ברכב מנהג בעלים אף אם אינו רשום כבעליו).

ד. לומד התורה ובת זוגו אינם עובדים או שההכנסה המשותפת מעבודה אינה עולה על 14,400 ש"ח לשנה ועל 1,200 ש"ח בחודש, כפי שיפורט להלן: ככל שההכנסה המשותפת מעבודה לשנה שבעבורה הגיש לומד התורה בקשה לסיוע לא עלתה על 14,400 ש"ח, לומד התורה יהיה זכאי לקבלת סיוע כלכלי לשנה שבעבורה הוגשה הבקשה, ככל שההכנסה המשותפת מעבודה לשנה שבעבורה הגיש לומד התורה בקשה לסיוע עלתה על 14,400 ש"ח אך נמוכה מ- 30,000 ש"ח, תיבדק ההכנסה מדי חודש בשנה שבעבורה הוגשה הבקשה. לומד תורה יהיה זכאי לקבלת סיוע כלכלי בגין החודשים שבהם ההכנסה לא עלתה על 1,200 ש"ח בחודש.

על פי התקנות, ככל שההכנסה המשותפת מעבודה לשנה שבעבורה הגיש לומד התורה בקשה לסיוע עלתה על 30,000 ₪ זכאותו של לומד התורה לקבלת סיוע תישלל בעבור כל השנה בעבורה התבקש הסיוע.

גובה הסיוע הכספי שיינתן ללומד תורה יהא כדלהלן: הזכאות לסיוע תעמוד על סכום שלא יעלה על 1,040 ש"ח בחודש, ללומד התורה ולמשפחתו, שהוא סכום שנתי שלא יעלה על 12,480 ש"ח בשנה, אם לומד התורה זכאי לסיוע בעבור שנה שלמה.

לומד תורה יהיה זכאי לקבלת סיוע לפי כללים אלה במשך 5 שנים לכל היותר, החל מיום הזכאות.

את הבקשה ניתן להגיש עד ז' באב תשע"ו (11.08.2016) בלבד, בקשה שלא תגיע עד למועד הנ"ל תדחה ולא ניתן יהיה לקבל את הסיוע לשנת 2016 עד לפרסום מועד נוסף.

על אף האמור, חלה הפסקה או הפסקות בקבלת הסיוע הכלכלי שמשכן הכולל עולה על שנה, לא יהיה זכאי לומד התורה להמשך קבלת הסיוע.

המלגה מיועדת לאברכים שלומדים בכולל יום שלם, לא פחות מ35 שעות שבועיות, או שני כוללים חצי יום, בהיקף שלא יפחת מ-40 שעות שבועיות.2 תגובות

מיין תגובות
  1. 2

    מה הקשר לתמונה של הקליפ שמחה לארצך של שמחה ליינער