- רדיו קול חי - https://www.93fm.co.il -

התחלה מחדש \\ מירי שניאורסון

"אם אף פעם לא חווית קשיים ונפילות בניהול העסק שלך, אין לך מה לעשות כאן!" פותחת רלי את סיפורה. רלי היא יועצת פנסיונית שקמה מה'אין' אל ה'יש'. עד לא מזמן היא ניהלה חנות נעליים, וכעת – שנים של כישרון, יכולת והשקעה בתחום המוכר לה ירדו לטימיון. היא צריכה ללדת מחדש את העסק שלה, להמציא את עצמה מחדש. להביא תוצאות בשטח. אך היא מרגישה שהכול גדול וסוגר עליה מכל עבר…

בתוך תוכה גם רלי יודעת שככה נראית תחילתה של לידה ושהיא ממש על סף הגאולה. בשיחה שנשא הרבי לפרשת תזריע התחדד כל העניין: "מכיוון שבימים אלו ממש "כלו כל הקיצין" כפשוטו  ממש, ובהמשך למדובר על הצורך של כל אחד לעשות את כל התלוי בו להבאת הגאולה בפועל ממש – ומיד, צריך להסביר את הדגשת עניין הגאולה ופעולתנו בכך בזמן הזה".

רלי מסתכלת סביב על התמונות במשרד הקטן והחדש, כאילו מבקשת תשובות מהן. "מאין יבוא עזרי?" היא שואלת ומחפשת גאולה, והתשובה היא – כמו תמיד, מה'אין'. "מהזרע הקטן שנטמן באדמה, נרקב ומתעורר לתחייה", אני אומרת לה. רק מתוך הקושי – אפשר לצמוח ולהיוולד מחדש.

"אשה כי תזריע וילדה זכר" – על-ידי מעשינו ועבודתינו בזמן הגלות, נזכה לגאולה אמיתית, גאולה שאין לאחריה גלות. איך זה קשור? מה לפרשת תזריע ולגאולה?
מפרש ה'אור-החיים':
"אשה" – זו כנסת ישראל, שנמשלה לאשה.
"תזריע" – היינו קיום המצוות, כדכתיב (הושע י) "זרעו לכם לצדקה".
"זכר" – רומז לגאולה העתידה, שתהיה גאולה נצחית – בחינת "זכר".

ונראה לכאורה שסדר הפרשות הפוך. תזריע, ואז מצורע? הרי לפי ההיגיון קודם צריך להיות מצורע (גלות) ואחר כך תזריע (גאולה)?

אלא ששמה של כל פרשה הוא הופכי מתוכנה. השם "תזריע" מלמד על לידה וגאולה, אולם תוכן הפרשה הוא על דיני נגעים, הרומזים על הגלות. לעומת זאת "מצורע"– הוא שם שמלמד על מצב גלותי, והנה, תוכן הפרשה הוא בדיני טהרת המצורע!

פרשת תזריע פותחת במילים "אישה כי תזריע וילדה זכר" – לידה רומזת על גאולה, ולידת זכר – על החוזק והתוקף של הגאולה האמיתית והשלמה. "וילדה זכר" רומז על לידת (התגלות) נשמת משיח. "אישה כי תזריע" רומז על כללות עבודת כנסת ישראל – שנקראת אישה. "מצורע" הוא שמו של משיח, כמו שכתוב בנביא "אכן חלינו הוא נשא ומכאובינו סבלם ואנחנו חשבנוהו נגוע מוכה אלוקים ומעונה", "זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו" – מלמד שהשם "מצורע" הוא כינוי למשיח בזמן הגלות, וכשמתגלה וגואל את ישראל הרי הוא נקרא "נרפא מן הצרעת", אם כן "ביום טהרתו" מלמד על שלב הגאולה. מצאנו, אם כן, שיש קשר ישיר בין פרשת תזריע לגאולה, וללידה מחודשת.

ואכן, כך נראה תהליך של לידה והתחלה מחדש.

השבת יחול ראש חודש ניסן, החודש הראשון שלנו, וברוח הניסים של ניסן – כפליים לניסי ניסים.

כן, זה אפשרי. איך עושים את זה? דווקא בזמן שפסח מתקרב ועסוקים בניקיונות, והעסקים הגשמיים והרוחניים מאיימים עלינו לכלותינו – העניין הוא לעשות. פשוט לעשות. ואם אפשר אז בפשטות…