הרב לייזרזון זצ"ל: ראיון מרתק עם איש הציבור שלא חת מאיש

אבי יעקב No Comments on הרב לייזרזון זצ"ל: ראיון מרתק עם איש הציבור שלא חת מאיש

בערב חג הפסח תשע"ג, ישב בצלאל קאהן לראיון, אחד על אחד, עם אחד מוותיקי העסקנים ביהדות החרדית מזה עשרות שנים, יושב ראש החינוך העצמאי הרב אברהם יוסף לייזרזון זצ"ל • הראיון עסק בילדותו, יתמותו וגידולו בצילו של דודו הגדול מרן הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל, שנות בחרותו בישיבת סלבודקה, תקופת מגוריו ולימודיו בכולל בטבריה ומאבקיו למען קודשי ישראל בעיר ועוד * זיכרונות ממסכת חיים מרתקת שנגדעה בפטירתו של הרב לייזרזון זצ"ל, בשבת פרשת ויחי תש"פ

21:40
26.09.20
צבי טסלר No Comments on ללא תור וללא הפניה: תכנית דיגום חופשי באלעד, מודיעין עילית ובבני-ברק

התכניות האחרונות

ארכיון תוכניות מוקלטות

גם בפייסבוק

היום ברדיו

[daily-schedule schedule=1]

פוסטים אחרונים

תגיות

"אסור בשום אופן שמצבים פוליטיים מסוימים ישפיעו כמלוא הנימה על יחסים אישיים ויכוונו לאפיקים לא רצויים. לא רק בכל הקשור לגדולי ישראל, אלא גם ביחסים האישיים בין העסקנים. ליבי כואב שעקב חילוקי דעות נוצרים מתיחויות מיותרות המביאות לעיתים לידי שנאה ואיבה בין אחים לדעה". כך אמר יו"ר החינוך העצמאי הרב אברהם יוסף לייזרזון זצ"ל, בראיון נרחב ומרתק שהעניק בחול המועד פסח תשע"ג, לתוכנית "שולחן עורך" עם בצלאל קאהן, מנהל התוכניות והחדשות ב"קול חי".

בראיון הנרחב, שהתפרס על פני שעתיים תמימות, התייחס הרב לייזרזון למגוון רחב של נושאים ציבוריים ואקטואליים, היסטוריים וחינוכיים. הראיון עסק בילדותו, יתמותו וגידולו בצילו של דודו הגדול מרן הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל וכן פעילותו רבת השנים כעסקן ציבור בכיר, בשליחותם ובצילם של אדמור"י בית גור, שנות בחרותו בישיבת סלבודקה, תקופת מגוריו ולימודיו בכולל בטבריה ומאבקיו למען קודשי ישראל בעיר ועוד.

בהתייחסו לשאלת המראיין, האם הוא אינו הסמן ה"קנאי", ה"קיצוני" של "החינוך העצמאי" בהתייחסותו לניסיונות לפגוע בחינוך החרדי, השיב הרב לייזרזון: "אין אני קיצוני. אני בסך הכל משתדל ומתאמץ לשמור בכל כוח על הפקדון והנכס ההיסטורי שהפקידו בידנו גדולי ומאורי הדור הקודם שבצילם חסיתי וחונכתי ומהם למדתי אורחות החינוך. ראיתי וחשתי את דאגתם וחרדתם לכל פגיעה בעצמאותו הרוחנית והחינוכית המוחלטת של החינוך העצמאי, בו יש לי הזכות לשרת למעלה משלושים ושלש שנים ברציפות".

חלק א'

חלק ב'

כאן עבר לצייר בשפה ציורית את הישיבות הקבועות של ההנהלה שהיו מתקיימות לפני עשרים שנה בבית החינוך העצמאי, בראשות מרנן הגרא"מ שך, הנתיבות שלום מסלונים, הפני מנחם מגור וכל חברי ההנהלה, בפניהם היו מביאים כל דבר הקשה והלא קשה לדיון ולהכרעה. "הייתי שותף לדיונים ונוכחתי לראות עד כמה היו מתייחסים במלוא כובד הראש ונחרצים גם בנושאים הרבה פחות חמורים ובשאלות שונות הנוגעות להבטחת עצמאותו ואי תלותו בגורמי חוץ, בכל הקשור לתחום החינוך הטרור של בנינו ובנותינו".

בהתייחסו לשר החינוך החדש דאז, שי פירון, ומגמותיו, אמר הרב לייזרזון, כי זאת התורה לא תהא מוחלפת. "שרי חינוך מתחלפים – אך העקרונות שלנו לעולם לא יתחלפו ולא נתפשר בשום פנים ואופן. אנו נחושים בעמדתנו ונמשיך לעמוד על המשמר בחירוף נפש כשליחם של גדולי הדורות שהקימו את החינוך העצמאי. רק הם ויבלחט"א גדולי דורנו אנו, רשאים להחליט ולהכריע על סדרי ותכני הלימודים ושום גורם חיצוני לא יצליח להחדיר תוכניות לימודיות שאין רוח חכמים נוחה מהם. לא נירתע מאיומים תקציביים ולא נסתנוור מפיתויים וטובות הנאה".

מדהים להיווכח – אמר הרב לייזרזון – כי אלה הרודפים את החינוך שלנו בשנים האחרונות, מעיזים בעזות מצח לאלף אותנו כיצד לחנך את בנינו ובנותינו בעוד הם עצמם מקוננים יום יום על התופעות החמורות וההרסניות של האלימות במערכת החינוך שלהם שהגיעו לממדים נוראים. זכורני כשכיהנתי כחבר מועצת עיריית ירושלים, התלווינו לא פעם לטדי קולק לסיורים בבתי ספר, וכל אימת שיצאנו מביקור כזה בבתי ספר של החינוך העצמאי, גם מלאך רע בעל כורחו היה מפטיר ואומר לנו בגילוי לב כי הוא מקנא בחינוך היפה והמפואר שלנו".

הרב לייזרזון גילה, כי לפני עשרות שנים, פעל יחד עם העסקן האגודאי הנודע הרב מאיר דוד לוונשטיין ז"ל, לעריכת מפקד חברים בתנועת אגו"י, שהביא לקיום הבחירות הפנימיות לאחר 28 שנה שלא נערכו מאז הוועידה הארצית האחרונה בשנת תש"ו בפתח תקווה. "עד היום אני תוהה אם עשינו נכון בקיום הבחירות הפנימיות, שהגבירו את המתיחות הפנימית וחידדו עוד יותר את הסיעתיות ההולכת ומתחדדת ומעמיקה את הפירוד בין חוג לחוג. אך למרות זאת, גם במצבים מתוחים ביהדות החרדית שידעה פילוגים ומשברים, התאמצתי בכל כוחות נפשי להמשיך ולבקר אצל כל גדולי ישראל".

עם זאת, הוסיף יו"ר החינוך העצמאי, "אסור בשום אופן שמצבים פוליטיים מסוימים ישפיעו כמלוא הנימה על יחסים אישיים ויכוונו לאפיקים לא רצויים. לא רק בכל הקשור לגדולי ישראל, אלא גם ביחסים האישיים בין העסקנים. ליבי כואב שעקב חילוקי דעות נוצרים מתיחויות מיותרות המביאות לעיתים לידי שנאה ואיבה בין אחים לדעה. אצל דודי הנשר הגדול מרן הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל למדתי אורחות חיים, שם הורגלתי לשמוע ממנו תדיר את מאמר חז"ל: 'כשם שאין פרצופיהם שווים כך אין דעותיהם שוות'".

המראיין שאל את הרב לייזרזון זצ"ל, כמי שידוע כאיש קונצנזוס המקובל על כל החוגים ובבתיהם של גדולי הדור מכל החוגים, גם בתקופות של מתיחויות פנימיות, ולמרות זאת הצליח לשמור על הקשר הטוב עם כולם. על כך השיב הרב לייזרזון: "אני מאז ומתמיד, במשך עשרות שנות פעילותי הציבורית בכל המערכות ביהדות החרדית, נגד פלגנות וכיתתיות. בכל מאמצי כוחי השתדלתי לשמור על קשר עם כל החוגים והזרמים, שלא לדבר על גדולי ישראל, כולל גדולי התורה של חוגי 'העדה החרדית'. בביקוריי בארה"ב אני משתדל גם לבקר אצל האדמו"ר מסאטמר, עמו יש לי שיחות השקפתיות מרתקות בנושאים העומדים על הפרק".

היית חבר כנסת מספר חודשים, כיצד אתה מתקבל בחוגי "העדה", נשאל הרב לייזרזון. "כל הקשר והשייכות שלי משחר טל ילדותי עם גדולי התורה והחסידות הוא עקב היותי צייתן, כפוף וממושמע לגדולי ישראל ללא הרהור וסייג. גם כאן שובצתי בהתאם להצעת מרן האדמו"ר מגור שליט"א, וכשם שקיבלתי שכר על הדרישה כך קיבלתי שכר על הפרישה".

הרב לייזרזון גילה בראיון, כי גם האדמו"ר ה"ויואל משה" מסאטמר זיע"א היה לעיתים תורם תרומה עבור בתי ספר של החינוך העצמאי בעיירות הפיתוח ובמקומות מרוחקים המיועדים לבני עדות המזרח. "גם במשך עשרות שנים שהייתי מכתת רגליי בחו"ל עבור החינוך העצמאי, היו נדיבים מחוגי חסידי סאטמר שהיו תורמים ומתנים שעל הקבלה יהיה רשום במפורש שזה עבור בתי ספר של עדות המזרח בפריפריה".0 תגובות