אור החיים: צדיקים נעשים 'מרכבה' לשכינה, והעדות על 'האור החיים'

הרב ברק בן ניסן No Comments on אור החיים: צדיקים נעשים 'מרכבה' לשכינה, והעדות על 'האור החיים'
הרב ברק בן ניסן
23:10
24.02.21
בנצי לייזרוביץ No Comments on שריפה פרצה בבניין מגורים בב"ב: שני ילדי חולצו

התכניות האחרונות

ארכיון תוכניות מוקלטות

גם בפייסבוק

היום ברדיו

[daily-schedule schedule=1]

פוסטים אחרונים

תגיות

נאמר בפרשה: "וַיֵּרָא אֵלָיו ה' בְּאֵלֹנֵי מַמְרֵא"

רבינו האור החיים הקדוש מביא את דברי חכמינו זכרונם לברכה במדרש שאמרו שהאבות הקדושים נעשו מרכבה לשכינה. וזה נלמד מהפסוקים 'ויעל מעליו אלקים' 'והנה ה' נצב עליו'.

ובזה מפרש רבינו הקדוש שמה שנאמר כאן 'וירא' אין הכוונה שנתגלה אליו באותו הפעם, אלא שבאותו גילוי, השרה ה' שכינתו עליו בקביעות, ונעשה מרכבה לשכינה.

ובזה מתבאר מדוע לא נאמר בנבואות הנאמרות מכאן ואילך 'וירא אליו ה'. כי לאחר שאברהם אבינו נעשה מרכבה לשכינה, לא היה צריך להתגלות אליו שוב. 'כי מצוי הוא לפניו עטרה לראשו'.

וזה לשון קודשו: 'נראה, כי כוונת הכתוב היא שבא להודיעו שהשרה ה' שכינתו עליו ונעשה מרכבה לשכינה, ותמצא שאמרו זכרונם לברכה שהאבות מרכבה לשכינה, והוא אומרו וירא אליו ה' שגילה ה' שכינתו אליו. ולזה תמצא, שלא נאמר עוד וירא בכל הנבואות הנאמרות לאברהם אחרי זאת, אלא ויאמר ה', כי מצוי הוא לפניו עטרה לראשו'. עד כאן לשון קודשו.

ובספר הקדוש 'ישמח משה' מוסיף רמז נפלא לפירושו של רבינו הקדוש, שתיבת 'אליו' ראשי תיבות א'יתו ל'התחבר י'ומם ו'לילה.

ומפורסם מה שכתב האדמו"ר ר' יצחק אייזיק מקאמרנא זצ"ל. וזה לשון קודשו: 'ורבינו הקדוש 'אור החיים', אמר עליו מרן הבעל שם טוב, שנשמתו מרוח דוד של אצילות ובכל לילה שמע תורה מפי הקדוש ברוך הוא, ורוב קדושתו אי אפשר לכתוב והיה מיורדי המרכבה, וגילוי נשמות, ומדריגות רוח הקודש באמת'.

ובפרשת ויצא מפרש רבינו הקדוש את בקשת יעקב אבינו 'והיה ה' לי לאלקים', וכי עד עתה לא היה חס ושלום לאלקים, ומהו עומק בקשתו של יעקב אבינו???

ותירץ שבקשת יעקב אבינו היתה שהקדוש ברוך יתייחד עליו ביחוד, ויהא מרכבה לשכינה.

וזה לשון קודשו: 'והנכון הוא שנתכוין לומר שיתייחד אליו שם ה' לאלהים, כדרך שנתייחד על אבותיו אלהי אברהם אלהי יצחק גם יאמר עליו 'אלהי יעקב', והוא אומרו לי לאלהים פירוש לי ביחוד, ודבר גדול דיבר יעקב בזה, ותמצא שכן היה דכתיב ויקרא לו אל אלהי ישראל'.

[אור החיים וירא פרק יח פסוק א. ויצא פרק כח פסוק יא].0 תגובות