אור החיים: 'הקב"ה קורא לאברהם 'אוהבי' – כי הכיר מעצמו את ה'

הרב ברק בן ניסן No Comments on אור החיים: 'הקב"ה קורא לאברהם 'אוהבי' – כי הכיר מעצמו את ה'

ליצחק היה כבר הכנה מוקדמת של השפעת אביו אברהם בנפשו, מה שאין כן אברהם, נתייגע מעצמו להכיר את בורא

הרב ברק בן ניסן
22:13
07.03.21
אסתי פלד No Comments on פרופ' גליה רהב: "הפתיחה מהירה מידי"

התכניות האחרונות

ארכיון תוכניות מוקלטות

גם בפייסבוק

היום ברדיו

[daily-schedule schedule=1]

פוסטים אחרונים

תגיות

אברהם אבינו נולד לאביו תרח שהיה עובד עבודה זרה, ובשעת הלידה לא היתה לו בתכונת נפשו אהבת ה', ואברהם אבינו נתייגע יגיעה עצומה להשיג ולהכיר את הבורא.

לעומת זאת, יצחק אבינו בלידתו כבר 'נחה עליו רוח ה", כי אביו אברהם בלידתו נטע בתוך נפשו אהבת השם יתברך, ובבחינה זאת יש חשיבות לאברהם אבינו יותר, כי הוא נתייגע מעצמו.

וזה רמוז בפסוק שלפנינו 'וְאֵלֶּה תּוֹלְדֹת יִצְחָק בֶּן אַבְרָהָם, אַבְרָהָם הוֹלִיד אֶת יִצְחָק' שלמרות שתולדותיו של יצחק אבינו חשובים כתולדותיו של אברהם אבינו ואולי יותר, מכל מקום עלינו לזכור ש'אַבְרָהָם הוֹלִיד אֶת יִצְחָק', שליצחק היה כבר הכנה מוקדמת של השפעת אביו אברהם בנפשו, מה שאין כן אברהם, נתייגע מעצמו להכיר את בוראו.

ומוסיף רבינו האור החיים הקדוש, לבאר לפי זה מה שאומר הנביא ישעיה 'וְאַתָּה יִשְׂרָאֵל עַבְדִּי יַעֲקֹב אֲשֶׁר בְּחַרְתִּיךָ זֶרַע אַבְרָהָם אֹהֲבִי' ומדוע זכה אברהם לביטוי זה של 'אוהבי'?

אלא היות שהוא נתעצם באהבת ה' 'מעצמו' קודם שהקדוש ברוך הוא הראה לו אהבה, לכן נקרא 'אוהבי', שזה אהבה עצמית בלא סימני אהבה קדומים מהקדוש ברוך הוא אליו, ובלי חינוך והכנה נפשית מאביו לאהבת ה'.

וזה לשון קודשו של רבינו הקדוש: 'אברהם, אביו עובד עבודה זרה היה, והוא נתעצם להשיג בוראו ומעלת אברהם נשגבה, ולזה נקרא אברהם אוהבו יתברך פירוש, הוא קדם להיות אוהב לקונו קודם שיאיר ה' אליו אהבתו בו, הוא רדף אחריו בהתעצמות נפלא, מה שאין כן יצחק כי בנה בו אברהם בנין אהבת הטוב, וכשפקח עינו בעולם כבר נחה עליו רוח ה'. עד כאן לשון קודשו.

ובפרשת וארא כתב רבינו הקדוש, וזה לשון קודשו: 'אברהם דבק בה' קודם שיוכר אצלו מדותיו יתברך והנהגתו, וכבר כתבתי כי לאברהם למנה שיקראו לו אוהבו של מקום, פירוש, אהבת האמת אהבת הטוב, כי הגם שעדיין לא הכיר ממנו אלא הנסיונות הגדולות, אף על פי כן דבק בה' ואהבו'. עד כאן לשון קודשו.

ומרן החיד"א מביא בחמשה מקומות מה ששמע מפיו הקדוש של רבינו הקדוש, שהקשה על הפסוק הזה, שלכאורה היה צריך להיות כתוב 'אברהם אהובי' שהקדוש ברוך הוא אוהב את אברהם?

ותירץ רבינו הקדוש תירוץ מבהיל, שהקדוש ברוך הוא אומר, שהוא שמח ומשתבח יותר על מה שאברהם אוהב אותו, יותר ממה שהוא אוהב את אברהם. כלומר: שהקדוש ברוך הוא שמח שיש לו אוהבים וידידים כמו אברהם אבינו. עד כאן דבריו הנפלאים.

ולא לחינם, מכנה רבינו הקדוש את אברהם אבינו בביטוי 'ידיד השם יתברך'.

[אור החיים תולדות פרק כה פסוק יט. וארא פרק ו פסוק ג. ברית עולם למרן החיד"א (הגהות על ספר חסידים) סימן קטו. חסדי אבות פרק ו. נחל שורק הפטרת לך. חומת אנך ישעיה מא. פתח עינים חולין פט א]0 תגובות