העוסק באש התורה מונע מעצמו אש מלחמה

הרב ברק בן ניסן No Comments on העוסק באש התורה מונע מעצמו אש מלחמה

הרה"ג ברק בן ניסן בפינה יומית מתורת רבינו חיים בן עטר הקדוש זצוקללה"ה

15:06
13.04.21
ארי טננבוים No Comments on חדשני: הכולל של האברכים העובדים

התכניות האחרונות

ארכיון תוכניות מוקלטות

גם בפייסבוק

היום ברדיו

[daily-schedule schedule=1]

פוסטים אחרונים

תגיות

כותב רבינו האור החיים הקדוש, הנה ידוע שהתורה נמשלה לאש, וכמו שנאמר 'הלא כה דברי כאש נאום ה'. ולכן כשבני ישראל רפו ידיהם מדברי תורה בא עליהם עמלק למלחמה, מידה כנגד מידה, אש כנגד אש.

ולכן בחר משה רבינו דוקא ביהושע בן נון 'צא והילחם בעמלק' כי יהושע העידה עליו התורה שאין לו ביטול תורה, כמו שנאמר 'לא ימיש מתוך האוהל' שלא מש מאהלה של תורה, ויומם ולילה עסק בתורה, ואין ראוי לצאת למלחמה אלא יהושע. ולכן ציוה עליו משה רבנו, שיבחר עוד צדיקים כמותו שלא ביטלו תורה. ואכן בכוחם ובזכותם, נצחו במלחמה.

והטעם ש'התורה נקראת אש'? כי היא מצרפת ומטהרת את הנפש ככבשן האש, והיא עושה את פעולת הזיכוך והצירוף לצדיקים, כמו שעושה הגיהנום לרשעים. 'ואדרבה כוח האש של התורה יותר חזקה מכוח האש של הגיהנום'. ומי שזיכך את נשמתו באש התורה, אינו צריך לזיכוך של הגיהנום.

ואמרו רבותינו ז"ל במדרש שהשר של הגיהנום צועק 'אין לי חפץ בצדיקים' כי אש התורה של הצדיקים יש בכוחה לכבות ולהתיש את כוח האש של הגיהנום.

[אור החיים בשלח פרק יז פסוקים ח ט]

בשורות טובות לכל בית ישראל0 תגובות