שואלין ודורשין שעה שניה • הרב אברהם יוסף – 11.10.16

יום ג'    ט׳ בתשרי תשע״ז 11.10.2016

אהרן לוי וישי וליס

יום שני 22:00-24:00

על התוכנית

על המגיש

0 תגובות