ובכן: חבר הכנסת החרדי גרם לשביתת משגיחי הכשרות

בנצי לייזרוביץ No Comments on ובכן: חבר הכנסת החרדי גרם לשביתת משגיחי הכשרות

יום אחד אולי נבין: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי פנה ליו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן בבקשה להכריז על סכסוך עבודה בקרב משגיחי הכשרות כדי למנוע את הסכמי העבודה החדשים. ההסתדרות הסכימה לדברים והוציאה מכתב ובו הוכרז סכסוך עבודה ותאריך בו תחל השביתה הגדולה של משגיחי הכשרות

תעודת כשרות | אילוסטרציה
21:57
27.06.22
שלמה ריזל No Comments on לפחות עשרה הרוגים ועשרות פצועים מדליפת גז בנמל עקבה שבירדן

התכניות האחרונות

ארכיון תוכניות

גם בפייסבוק

היום ברדיו

[daily-schedule schedule=1]

פוסטים אחרונים

תגיות

ההסתדרות הכריזה היום על סכסוך עבודה במשק בשל הכוונה להעביר את משגיחי הכשרות להעסקה קבלנית. הודעת ההסתדרות באה על רקע מכתב שנשלח מחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (ש"ס) בו דרש מההסתדרות לנקוט מהלכים משמעותיים יותר מההפגנות שתוכננו.

חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס טוען כי מלבד הפגיעה האנושה בשכרם של משגיחי הכשרות יש בהחלטה משום פגיעה בטיב הכשרות.

אם תתממש הודעת ההסתדרות, בעוד כשבועיים, ישבתו 5,000 משגיחי כשרות ברחבי הארץ, דבר המשליך על רמת הכשרות אותם יצרכו תושבי ישראל ומהלך המעמיד בסכנה את מצב הכשרות.

כזכור, מועצת הרבנות הראשית החליטה כי בשונה ממה שהיה נהוג, משגיחים לא יועסקו על ידי בעלי העסקים. המהלך שזכה להגדרה "הפרדת יחסי משגיח מושגח", גרר תגובות חיוביות בשדרה הרבנית בישראל ובקרב צרכני הכשרות.

מלכיאלי

בישיבת המועצה שהתקיימה בשבוע שעבר, נערך דיון בעניין מתווה הכשרות ובמסגרתו אושר סעיף מהותי בדבר ניתוק הזיקה בין המשגיח לבין בית העסק, כדי לפתור את הסוגיה המרכזית של ניגוד העניינים בין בעלי העסקים והמשגיחים.

מועצת הרבנות הראשית החליטה לאשר את אופן העסקת משגיחי הכשרות כפי שהוצע במתווה הכשרות ובהחלטת מועצת הרבנות הראשית נכתב כי "מועצת הרבנות הראשית דנה בעניין מתווה הכשרות, המועצה החליטה שהעסקת המשגיחים תהיה דרך המועצות הדתיות כך שתובטח דרך עבודתם העצמאית של המשגיחים וזו מבחינת מועצת הרבנות הדרך הראויה להעסקת המשגיחים, אך מכיוון שמשרד האוצר התנגד נחרצות לאופן העסקה זו (על ידי המועצות הדתיות) נדרשנו למצוא חלופות אחרות לעניין והועדה שהוקמה לצורך כך המליצה על צורת ההעסקה באמצעות חברות בהתאם לעקרונות שפורטו במתווה הכשרות וכפי שהוסכם על ידי משרד האוצר"

לצורך יישום אופן ההעסקה חילופי שלא על ידי המועצות הדתיות, גובש מתווה שהוסכם על ידי הרבנות הראשית לישראל, המשרד לשירותי דת ומשרד האוצר, במסגרת המתווה נקבע כי משגיחי הכשרות יועסקו על ידי כ- 4 חברות\עמותות אזוריות שיספקו שירותי השגחה, החברות ייבחרו באמצעות מכרז ארצי שתפרסם הרבנות הראשית. בצורת העסקה זו משגיחי הכשרות יועסקו על ידי החברות/העמותות הזוכות, אשר יספקו שירותי השגחה ויפוקחו על ידי הרבנות הראשית, החברות הללו תספקנה שירותי השגחה בלבד וסמכותו של רב העיר בנושא הכשרות לא תיפגע, וכך תנותק הזיקה הקיימת כיום בין בעל העסק לבין המשגיח, אך הביטחון הכלכלי של משגיחי הכשרות יישמר ואף ישופר באמצעות תנאים סוציאליים. במסגרת צורת ההעסקה זו ניתן הדגש על קביעה מראש של תנאי ורמות שכר נאותים למשגיחי הכשרות וקביעת תעריף קבוע לשעת השגחה.

במהלך הישיבה מנכ"ל הרבנות הראשית משה דגן וכן היועץ המשפטי לרבנות הראשית, עו"ד הראל גולדברג, הציגו בפני חברי מועצת הרבנות הראשית את המתווה החדש ואת חשיבות אישורה של מועצת הרבנות הראשית למתווה להעסקת המשגיחים באמצעות חברות – זאת עקב פסיקתו של בית המשפט המורה לרבנות להקמת מערך חלופי עד לסוף חודש יוני 2018.

הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית הגר"ד לאו הסביר לחברי המועצה את חשיבות סעיף זה של ניתוק הזיקה בין המשגיח לבין בית עסק, וכן הוסיף כי מניסיונו בנושא בעבר במסגרת העסקה ע"י חברות שירותי כוח אדם, בסופו של דבר גם המשגיחים המועסקים בהסדר זה בערים השונות מרוצים ומקבלים את שכרם והזכויות הסוציאליות המגיעות להם כדין. כאמור, לאחר הצבעה בין חברי המועצה סעיף זה אושר וברבנות הראשית מציינים כי ניתוק הזיקה הקיימת כיום בין בעל העסק למשגיח יביא לתיקון הליקוי העיקרי הקיים כיום במערך הכשרות בישראל.

ברבנות הראשית הדגישו, כי במתווה שהוצע בו המשגיחים יועסקו על ידי חברות שכרם של המשגיחים ייקבע מראש על ידי הרבנות הראשית לישראל והוא לא יהיה נתון לתחרות בין החברות. בנוסף, הוסכם על ידי משרד האוצר כי ברבנות הראשית תוקם יחידת בקרה שתעסיק גורמי מקצוע שתפקידם, בין היתר, להבטיח שמשגיחי הכשרות יקבלו את המגיע להם וחברה שלא תמלא את מחויבותה כלפי המשגיחים, תיקנס.

בנוסף נקבע בהחלטת מועצת הרבנות כי, רק לרב המקומי או מי מטעמו הסמכות למנות משגיח כשרות. וכן השיבוץ לבתי העסק יעשה בהנחיותיו של הרב המקומי ועל פי שיקול דעתו הבלעדי וכן יקבע סרגל תקינה מחייב למינוי מפקח כשרות שיועסק במועצות הדתיות או במחלקות הכשרות על כל 40 בתי עסק. בנוסף, נקבע כי החברה שמעסיקה משגיחים לא תהיה מעורבת כלל בנושאי ההלכה וככל והחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה כלפי המשגיחים והרב יופסק הקשר עם חברה זו.

יש לציין כי, כיום על פי המצב הקיים, זכויותיהם של משגיחי הכשרות אינן מוסדרות והמשגיחים מועסקים לרוב באמצעות מספר בעלי עסקים, שבמקרה הטוב, כל אחד מנפיק עבורם תלוש משכורת בנפרד ואף בחלק מן המקרים, המשגיחים מועסקים ב"שחור" שלא באופן מוסדר, באופן שאינו מקנה להם זכויות בכלל וכן שכרם הנוכחי אינו קבוע ונתון למשא ומתן עם בית העסק.

בישיבת המועצה אושר המתווה להעסקת משגיחי הכשרות על ידי חברות ,אך יחד זאת, הודגש, כי הרבנות הראשית ביקשה כחלופה מועדפת להעסיק את המשגיחים בהעסקה ישירה באמצעות המועצות הדתיות, אך מכיוון שנטען כי חלופה זו אינה עולה בקנה אחד עם מדיניות הממשלה ומשרד האוצר לצמצם את המגזר הציבורי ולפיכך היא נתקלה בהתנגדות, ומשכך, הוחלט לאשר את המתווה שהוצע ויחד עם זאת הרבנות הראשית תמשיך ותפעל מול משרד האוצר לבחון שוב את צורת ההעסקה באמצעות המועצות הדתיות וככל וזה יאושר ההחלטה להעסקת משגיחי הכשרות על ידי חברות תבוטל. בנוסף, הוחלט על ידי מועצת הרבנות כי נציגי המשגיחים יופיעו בפני הוועדה שתכתוב את המכרז לבחירת החברות להפעלת מערך ההשגחה.

בסיכום החלטת מועצת הרבנות נכתב כי: "מועצת הרבנות הראשית רואה בהפעלת מערך הכשרות על ידי המועצות הדתיות כחלופה הנכונה על כן, עד לכתיבת המכרז לחברות כח אדם והפעלתו ייעשה מאמץ על ידי הרבנים הראשיים וחברי המועצה לפנות למשרד האוצר ולקבל את אישור להפעלת המערך על ידי המועצות הדתיות. במידה ותאושר הפעלת המערך על ידי המועצות הדתיות, ההחלטה לגבי חברות כוח אדם תתבטל."0 תגובות