אור החיים: נר המערבי בבית המקדש

הרב ברק בן ניסן No Comments on אור החיים: נר המערבי בבית המקדש

'נר המערבי' בבית המקדש – חיזוק והוכחה לנבואת משה רבינו עליו השלום. והמכנה המשותף ל'רבינו אור החיים הקדוש' הנקרא 'נר המערבי'

הרב ברק בן ניסן
21:50
28.06.22
אסתי פלד No Comments on ח"כ לשעבר כלפון: "ידענו שזו קואליציה שיכולה ליפול בכל רגע"

התכניות האחרונות

ארכיון תוכניות

גם בפייסבוק

היום ברדיו

[daily-schedule schedule=1]

פוסטים אחרונים

תגיות

וְאַתָּה תְּצַוֶּה אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ שֶׁמֶן זַיִת זָךְ כָּתִית לַמָּאוֹר לְהַעֲלֹת נֵר תָּמִיד:

רבינו האור החיים הקדוש מביא את דברי הגמרא, שהנר האמצעי במנורה נקרא 'נר המערבי' והיה בו נס שהאיר תמיד ולא כבה לעולם, ורק שאר הנרות היו רק דולקים בלילה וכבים בבוקר, ואז היו מיטיבים ומנקים את הנרות ומדליקים את כולם מהנר המערבי.

והמטרה בנס זה, כדי ללמדנו, שאין הקדוש ברוך הוא צריך חס ושלום לאור, שהרי הוא מאיר את כל העולם כולו, אלא  עדות היא לישראל שהשכינה שורה בבית המקדש.

עוד מביא רבינו הקדוש בשם המדרש, שליצני הדור היו מתלוצצים על משה שאי אפשר שהשכינה תשרה על מעשה ידיו של משה רבינו. ומוסיף רבינו הקדוש, שזה היה רק קודם הנס של 'נר המערבי', אבל לאחר הנס של 'נר המערבי' היה הוכחה ברורה לכולם שהשכינה שורה בישראל.

בזה מפרש רבינו הקדוש את ההדגשה 'ויקחו אליך'. ולכאורה מה ההדגשה 'אליך'???

אלא הכוונה שהדבר נוגע לכבודו של משה רבינו, כי בזה יתחזק, ויצדיקו נבואתו על ידי שהשכינה תשרה בתוכם.

וידוע שבשעת הסתלקותו של רבינו האור החיים הקדוש, אמר הבעל שם טוב זצוק"ל  'כבה נר המערבי' – כי יש מכנה משותף בין רבינו הקדוש לבין הנר המערבי שבבית המקדש, כי גם רבינו הקדוש היה כולו נס ופלא, והרבה ניסים ונפלאות אירעו גם לו וגם לאחרים בזכותו, וגם שרבינו הקדוש ותורתו הם עדות להשראת השכינה.

וכפי שהגדיר זאת הגאון בעל 'בית אפרים' בהסכמתו לספר 'פרי תואר', וזה לשונו: 'בחמלת ה' עלינו, בדור שלפנינו, האיר עינינו, וממרום שלח איש עיר וקדיש, איש אלוקים קדוש נורא מאד, הגאון האמיתי בוצינא קדישא חסידא ופרישא, מוהר"ר חיים בן עטר זללה"ה, הוא היה אבי כל תופשי התורה בארצות המערב, וידעו כל ישראל מקטנים ועד גדולים, עדות הוא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל, זה 'נר מערבי', הנמצא כזה איש אשר בו רוח חיים, וחל עלינו חובה להכיר בטובה אשר היטיב ה' עמנו, וברוב חסדיו הגדיל לנו, להזריח לישרים אור תורתו, ולקדש עמו ישראל בקדושתו בחצרות ה' בתוככי ירושלים, שם ישב בפתח עיניים, שם ירעה, ושם הרביץ תורה, והעמיד תלמידים הרבה גדולי הדורות, לן בעומקה של הלכה, ואליו נגלו המון נסתרות, והאציל מן הרוח אשר עליו לתלמידיו, ויפח באפם נשמת חיים, ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים'.

[אור החיים תצוה פרק כז פסוק כ]0 תגובות