תפילה לניתוח מוצלח \\ הרב נהוראי משה אלביליה

הרב נהוראי משה אלביליה No Comments on תפילה לניתוח מוצלח \\ הרב נהוראי משה אלביליה

כוחו של יום ראש השנה, ומדוע הוא דומה לאדם המחכה לעבור ניתוח מוצלח?

22:44
13.04.21
איתי גדסי No Comments on נשיא המדינה: "עשיתי נפשות להשבתם של הנעדרים"

התכניות האחרונות

ארכיון תוכניות מוקלטות

גם בפייסבוק

היום ברדיו

[daily-schedule schedule=1]

פוסטים אחרונים

תגיות

ישנו מדרש שקראנו בפרשה הקודמת ומביאו רש"י הקדוש (כט,יב) וזה לשונו: "ומדרש אגדה למה נסמכה פרשת אתם נצבים לקללות, לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתיים [צ"ח], חוץ ממ"ט שבתורת כהנים, הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד באלו, התחיל משה לפייסם אתם נצבים היום, הרבה הכעסתם למקום ולא עשה אתכם כלייה והרי אתם קיימים לפניו, היום כיום הזה שהוא קיים והוא מאפיל ומאיר כך האיר לכם וכך עתיד להאיר לכם והקללות והיסורין מקיימין אתכם ומציבין אתכם לפניו".

שמעתם קללות ומפחדים אתם מיסורים? אל תדאגו! גם אם קיבלתם, הרי אתם עומדים לפניו…

שואל ר' יחזקאל לוינשטיין זצוק"ל שאלה עצומה (עבודת יחזקאל, קנב) אחרי כל מה ששמעתם, אל תדאגו? האם יש אדם בעולם שלא דואג מיסורים שיבואו עליו?

אלא התשובה היא נפלאה – משה רבינו המתיק לבני ישראל את הקללות…

איך?

מביא שם את דברי החפץ חיים שהיה אומר, לא יאמר אדם שיסורים אינם דבר טוב "נישט גוט – שלעכט" (לא טוב – רע) אלא יגיד שהוא "ביטער" (מר), כי באמת דבר טוב הם לאדם לקבל יסורים שהם ממרקים העוון ומזככים אותנו, אלא שקודם ההגעה לתכלית הרי הם מרים.

ודומה הדבר לניתוח שאדם צריך לעבור, ליבו מלא שמחה גדולה, שיודע שכעת אחרי הניתוח תפסק סאת היסורים שפוקדת אותו, ובמקומם תבוא לו הקלה גדולה עד מאוד למכאוביו ויהיה כמו כל האנשים שבעולם לכן הוא שמח שבשעת מעשה הרופא מנתחו.

כמו כן במשפט צריכים להכיר שענין המשפט הוא כמו ניתוח, יש שצריכים ניתוח קטן יותר ויש שצריכים ניתוח גדול יותר, אבל אין זה כי אם ניתוח, והכאב והחיתוך הם רק בשעת מעשה, אבל תכלית הדבר היא לתועלת האדם, כי בלעדי היסורים לא תתכן כפרת העוונות רק עד המיתה, וא"כ גם אם פוסקים עליו חיי צער הרי זה לטובתו כדי לכפר מעוונותיו.

והנה גם כן בניתוח שמחתו היא רק כאשר אין צד שלא ייצא ממנו בחיים, אבל אם חושש שמא לא יצא בכלל מתחת הסכין אזי לא ישמח כבר וכו', וגם בנמשל של משפט הוא כאשר האדם בטוח שייצא ממנו שלם, נהיה לו גם המשפט עצמו מאוד מתוק, אבל כאשר איננו בטוח שהוא עובר ונשאר אותו שלם, יש לחוש ממנו עד שיוריקו פניו, וזהו שאמר משה שהקללות והיסורים מציבין אתכם לפניו, כי הם באים לתועלת וזיכוך ובלעדיהם לא תוכלו לזכך עצמכם".

בניתוח, הרופא קורא למטופל לפני הניתוח ומסביר לו את הניתוח והשלכותיו, והאדם הולך ומתייעץ עם רבו מה לעשות, ובסופו של דבר, עושה את הניתוח, ושם, הרופא המנתח, חותך את בשרו ומוציא את מה שצריך ויוצא אח"כ בריא ושלם, כך אותו הדבר הוא במשפט של ראש השנה, הקב"ה מוציא מאיתנו את הכל, תחזרו בתשובה, שובו אלי, יהיה לי גם כלים להוציא את הכל, ואם לא מצאתם אל תדאגו "כי עיצומו של יום מכפר", יום הכיפורים יכפר לשבים אליו!!!

נתתי לכם ימים לרפואה מכל החטאים שלכם !!!

תנצלו אותם, רחמים גדולים לי עליכם !!!

ומהו גודלם של רחמים?

סיפר הגה"צ ר' אלימלך בידרמן שליט"א (באר הפרשה, ראש השנה תש"פ, אות כא'):

מסופר על יהודי מתושבי ארה"ב, שאביו ואמו שהו במחנות העבודה בתקופת המלחמה, ולאחר המלחמה פרקו מעליהם עול מלכות שמים לגמרי רח"ל , אולם מאחר שהיו מיוצאי פולין שוחחו בבית בלשון ה'אידיש', ובזה היה כל הזיקה של בנם ליהדות.

משנעשה בן עשרים החל לעסוק במסחר ה 'סמים' ביחד עם שני שותפים גוים, כעבור חמש שנים תפסו אותו אנשי השלטון בעיצומו של המסחר.

אחד מהשותפים הצליח לברוח ולהימלט, השני הפך להיות 'עד מטעם הרשויות' (עד מדינה) בתמורה להקלת עונשו, ועליו רצו לגזור לישב בבית האסורים כעשרים וחמש שנה כפי חוקי המדינה .

מיד שכר 'עורך דין' מומחה שיעמוד לימינו, אולם העו"ד אמר לו שלפי הנראה אין מנוס מעונש שיאסרוהו לשנים רבות בבית האסורים, ואין בידו אלא לנסות להמעיט במקצת מקצבת השנים. הלה נבהל עד מאד ותיפול רוחו בקרבו.

לאחר כמה ימים פגש (במסעדה שבעירו) באיזה יהודי זקן, היהודי שראה כי פניו נפולות שאלו הגידה נא לי מה אירע עמך ולמה נפלו פניך , ה'סוחר ' לא אבה לענות לו באמרו וכי מה יועיל לי זקן זה. אולם הזקן הפציר בו, והוסיף לומר לו, הנה עברתי את המלחמה וכבר עברו עלי צרות רבות ורעות, אולי יש בידי לעזור לך, ויספר לו כל הקורות עמו, נענה לו הזקן, כפי הנראה לא תצמח ישועתך מה'עורך דין', בוא נא עמי לצדיק פלוני ובוודאי תועיל לך ברכתו, ולקחו לצדיק עליון שהתגורר אז בניו יורק וברכו בהצלחה.

בהגיע יום המשפט המתינו הכל לעורך דין שיגיע , אולם 'אחרו פעמי מרכבותיו' והלה בושש מלבוא, עד שהתקשר להודיע שאיחר את המטוס וכבר אין בידו להגיע , והינו שולח את אחד מתלמידיו למלא מקומו.

ואכן, ויבוא תחתיו איש אשר היה ניכר בעליל שאינו אלא 'מתחיל', הלה פתח פיו בדברי סנגוריה שלא מן הענין, ודיבר דיבורים שאין בהם כל טעם וריח, וכך האריך בדבריו במשך שעה אחת … כתום דבריו הודיע השופט שהיות ואין שום הוכחות וראיות לתביעה שאכן הלה חטא, על כן הכל בטל ומבוטל , והלה יצא לחפשי חינם. לא האמין האיש למשמע אוזן, שהנה נתהפך עליו הגלגל בבת אחד ויצא מאפילה לאורה, וניגש אל העורך דין המתחיל לשאלו כיצד הצליח להשפיע על השופט ולהטות ליבו מן הקצה אל הקצה, נענה לו העורך דין ואמר, הנה השופט הוא זקני, והיות שזה לי לראשונה שהנני מופיע כסנגור בבית המשפט, רצה זקני לעודדני ולהחדיר בי את הביטחון והאמונה בכוחותיי, על כן פטרך לגמרי מהעונש.

חזר אותו האיש להודות לצדיק שברכו, הצדיק ביקש ממנו שיתחיל להניח תפילין כהודאה לה' על הניסים והנפלאות שעשה עמו עד ששב בתשובה שלימה . ולדידן אם 'בשר ודם ' ריחם בדין על 'נכדו', ק"ו ש'אבינו שבשמים' ירחם עלינו בעמדנו לפניו למשפט כרחם אב על בנים, אלא שעלינו לזכור שאנו 'בנים למקום '…

והמסר הוא נפלא – אם הסבא ריחם כך על הנכד ק"ו אנחנו הקטנים ביום ראש השנה כמה הקב"ה מרחם עלינו, עושה לנו ניתוח מוצלח, בשביל שנהיה בריאים יותר, וטובים יותר.

האם אנחנו יכולים שלא לאהוב אותו?

האם אנחנו יכולים לומר "ריבונו של עולם, אנו לא מעוניינים במה שאתה עושה"?

אלא ריבונו של עולם מחזיר לך אהבה בכפליים, ונותן לך את עשרת ימי תשובה, את יום כיפור, שגם אם אולי פספסת יש לך ימים שאפשר לומר עליהם "עכשיו אפשר לעלות על הרכבת"!!!

שנזכה כולנו לעלות על הרכבת בימים אלו, בכדי שנתקרב לאבא שבשמיים ונשוב אליו בכל מאודנו, הבה נישא תפילה אליו, בל נשכח את אמרת חז"ל: "מאן דדמיך בריש שתא דמיך מזליה", מי שישן בראש השנה ישן מזלו, לכן הבה נזדרז אחים יקרים וננצל בעזרת השם עד תום!!! 

אמן ואמן !!!

שנה טובה ומתוקה כדבש לכל בית ישראל היקרים והאהובים!!!

ושיקויים בנו "מאשפת ירים אביון" [תשפ"א] כל הימים !!!!

המאמר נכתב לרפואת:

יונתן בן ספיר רעיה הי"ו.

דוד בן שמחה הי"ו.

יפה בת זוהרה תחי'.

בתושח"י.0 תגובות