לאחר 45 שנות דוברות: אברהם טננבוים פורש

קלמן טלר No Comments on לאחר 45 שנות דוברות: אברהם טננבוים פורש

ארבעים וחמש שנים לאחר שהחל את תפקידו, פורש מזכיר עיריית בני ברק ודוברה, הרב אברהם טננבוים, את תפקידו

טננבוים צילום: עוזי ברק
14:27
21.09.20
עפר גדנקן No Comments on הגאון ר' זילברשטיין בראש הקו הפתוח של מכבי לקראת יוה"כ

התכניות האחרונות

ארכיון תוכניות מוקלטות

גם בפייסבוק

היום ברדיו

[daily-schedule schedule=1]

פוסטים אחרונים

תגיות

אברהם טננבוים, מזכיר עיריית בני ברק ודוברה פורש מעבודתו, לאחר 45 שנים בתפקידו, במחיצתם של אחד-עשר ראשי עיר ממפלגות שונות, עם הגיעו לגיל שלא מאפשר, בהתאם לנהלי משרד הפנים, הארכה נוספת בתפקידו כעובד מן המניין, וזאת לאחר שתפקידו הוארך במשך שלוש שנים לאחר הגיל הרשמי ליציאה לגמלאות. בהתאם לנהלים יכול אדם לעבוד בעירייה, במצבים כאלו, רק כיועץ חיצוני, בתחומים המוניציפאליים השונים.

בשנת ה'תשל"ב, במסגרת תפקידו העיתונאי, הוא נתקבל לשיחה בנושאים שעל סדר-היום אצל מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זיע"א, חבר ביה"ד הרבני הגדול ורבה הראשי של העיר תל-אביב באותם ימים. בסיום השיחה, העניק לו מרן הגר"ע זצ"ל את הספר "ילקוט יוסף", שחובר בשנת ה'תשל"א והוא ליקוט מפסקי דינים של הספר שו"ת "יביע אומר" ונערך ונסדר ע"י בנו הגאון הגדול רבי יצחק יוסף שליט"א, הראשון לציון והרב הראשי לישראל. בהקדשתו את הספר כתב מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, "לכ' חכם וסופר, הוגה אמרי שפר, משכיל ונבון ר' אברהם טננבוים שליט"א. יהי- רצון שבכל אשר יפנה ישכיל ויצליח בבריאות איתנה, עושר וכבוד וכל טוב, באורך ימים ושנות חיים וכל אשר יעשה יצליח".

עם תחילת תפקידו בעירייה, הוא מונה למנהל לשכת ראש העירייה ולאחר מכן לדובר העירייה, ובתקופתו של הרב שמואל וינברג ז"ל, בראשות העיר הוא מונה גם למזכיר העירייה, והיה אחראי גם על כינוס המועצה וועדותיה. בנוסף לכך, ארגן לפני כשלושים וחמש שנה, ביזמתו של ר' שמואל וינברג ז"ל, ראש העיר דאז, את פרס בני ברק היוקרתי לספרות תורנית, בהשתתפותם של הגאונים הגדולים רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א, ראש ישיבת פוניבז'; רבי מנחם מנדל שפרן שליט"א, מגדולי הדיינים וראש ישיבת "נועם התורה" ורבי שלמה בן שמעון, חבר ביה"ד הרבני הגדול במשך שנים רבות ורב שכונת רמת דוד.

תמונה 1

טננבוים מנחה, בשנת ה'תשל"ד, את העצרת לשנת ה-50 לייסודה של העיר בני ברק, בהשתתפות הרב יצחק מאיר, ראש העיר דאז; ראשי העיר שלפניו ר' ישראל גוטליב ור' משה בגנו; נציגי הנהלת העירייה וראשוני המתיישבים בבני ברק בשנת ה'תרפ"ד, תקופת הקמתה.

בחודש אלול ה'תשמ"ח, בהתארחו אצל הרופא ד"ר פלדמן, בשכונת קראון הייטס ליובאוויטש שבני יורק, לרגל חתונת אחיינו, זומן ע"י ד"ר פלדמן לחלוקת הדולרים ע"י כ"ק מרן האדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל, ואז כשנהג הרבי לחלק דולר לכל פונה, כאשר הציגו ד"ר פלדמן לפני הרבי, בנוכחות מקורבו של הרבי הרה"ח ר' לייבל גרונר, בשמו ובתפקידו העניק לו הרבי שלושה דולר. על דולר אחד בירכו "בהצלחה רבה". בדולר שני אמר "כתיבה וחתימה טובה", ועל הדולר השלישי, כשאז בבני ברק טרם שררו, כהיום, שלווה ונחת, אמר הרבי: "הכנס דולר זה לקופסת צדקה בבני ברק, כדי שיהיה שלום אמיתי וקירוב לבבות".

את תפקידו מילא אברהם טננבוים אצל אחד-עשר ראשי עיר, ממפלגות שונות, לפי סדר הזמנים: הרב יצחק מאיר ז"ל; מר ישראל גוטליב ז"ל; הרב שמואל וינברג ז"ל; הרב משה אירנשטיין ז"ל; הרב ירחמיאל בויאר שליט"א; מר עמוס מר-חיים; הרב מרדכי קרליץ, חברו לספסלי הכיתה בתלמוד-תורה רבי עקיבא מרכז; הרב יששכר פרנקטהל, ח"כ הרב יעקב אשר, הרב אברהם רובינשטיין (שהחליף, לפני כשש שנים, במשך כעשרה חודשים בתפקיד רה"ע, את הרב יעקב אשר שנכנס אז לכנסת), הרב חנוך זייברט, וכיום, שוב הרב אברהם רובינשטיין. במהלך תפקידו גם נטל חלק במשך כשנתיים, בלימודי תקשורת לדוברי משרדי ממשלה באוני' "בר אילן", שהתקיים לפני כעשרים שנה.

לא מכבר בכינוס ארצי של דוברי עיריות ומועצות מקומיות נשאל אברהם טננבוים, במסגרת פאנל מקצועי עם ראשי עיריות ח"כים ועיתונאים, על כך שעבד עם אחד-עשר ראשי עיר, שזו תופעה שלא היתה קיימת עד כה, ותשובתו היתה, "לכאורה, עליכם להפנות את השאלה לא אלי, אלא אל ראשי העיר שעבדתי עימם, אך התשובה האמיתית הינה שאנו מתפללים בכל יום לבורא כל העולמים שנמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם, ואנו מבקשים שתפילתנו תתקבל, וזו האמת היחידה".

אברהם טננבוים גם היה, במשך שנים רבות מראשי איגוד המזכירים והמנכ"לים בעיריות ובמועצות המקומיות ואיגוד דוברי העיריות והמועצות, וגם ערך במשך כל שנות קיומו את "מקבץ מקומי", ביטאון מקצועי יוקרתי במסגרות המוניצפאליות.

את עבודתו בעירייה המשיך המזכיר והדובר עד ליום האחרון בה, למרות שבהתאם לנוהל ישנם שלושה חודשי הסתגלות לקבלת משכורת מבלי להגיע כלל לעבודה, ואת העבודה הוא המשיך בחודשים אלו, בהתאם להנחיות כ"ק האדמו"ר המפורסם רבי דוד אבוחצירא שליט"א ולפי פניית הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר, הוא גם נתבקש לארגן את התכנית ולהנחות את עצרת הזיכרון לחללי צה"ל הי"ד, ובעצרת זו נשא דברים, מלבד ראש העיר, גם סא"ל (מיל.) מנחם נבנצאל, יליד העיר ובן לר' יקותיאל נבנצאל ז"ל, גזבר העירייה במשך שנים רבות, שבנו יאיר, קצין בצה"ל, נרצח בידי מחבלים בדרך לנווה צוף, מקום מגוריו. יום לאחר העצרת הוא המשיך לקיים את מצוות "ביקור חולים", עם רעייתו, ילידת העיר בזל שבשוויץ, אצל קרוב משפחתם המאושפז בבי"ח שבעיר זו.

תמונה 2

טננבוים מקבל, במסגרת תפקידו, את פניו של מר יצחק שמיר, ראש הממשלה דאז. במסגרת התפקיד הוא קיבל נשיאים וראשי ממשלה נוספים, אך למר יצחק שמיר היה יחס מיוחד לבני ברק, שכן בהיותו, בתקופת המחתרות מפקד הלח"י חפשוהו האנגלים, בזמן המנדט הבריטי, והוא, כפי שכתב הרב יצחק מאיר, ראש העיר לשעבר, בספרו "על חומותיך בני ברק", התגורר כשנתיים בבני ברק בדירה ששכר עבורו מר אריה וילק ברחוב השלושה בביתו של מר סטבניצר, בכינויו "מיכאל", והיה מחופש לרב עטור זקן, לבוש מעיל ארוך ואבנט וחובש כובע רחב תיתורה-כובע רבנים.0 תגובות