הגר"מ שטרנבוך: "האמת היא שכבר הגיע זמן הגאולה"

יעקב הרשלר 1 Comment on הגר"מ שטרנבוך: "האמת היא שכבר הגיע זמן הגאולה"
12:30
05.03.21
שלמה ריזל No Comments on ‏צרפת: מחבל חמוש בסכין ניסה לתקוף קונים במאפייה כשרה במארסיי – ונוטרל

התכניות האחרונות

ארכיון תוכניות מוקלטות

גם בפייסבוק

היום ברדיו

[daily-schedule schedule=1]

פוסטים אחרונים

תגיות

בשיחה מיוחדת שנשא הגר"מ שטרנבוך עורר בדבריו כי המגיפה נועדה לחזק אותנו באמונה לדעת כי יש מצבים שהאדם אינו בעל הבית. בהמשך דבריו התייחס להסתה התקשורתית נגד החרדים ואמר: "הם מסתירים שדווקא בבני ברק אחוזי התמותה הם הפחותים ביותר. כמו כן התייחס למצב הקשה בארה"ב בימים אלו, ואמר כי כל הרבנים שנפטרו במגיפה, "מתו על קידוש השם".

את דבריו פתח הגר"מ בדברי חיזוק ועורר כי המגיפה נועדה לחזק אותנו באמונה: "בעוונותינו הרבים, בתקופה האחרונה שכחנו שיש בורא ומנהיג לעולם. את כל מאורעות העולים תולים בטבע, ועל הכל  חושבים "כוחי ועוצם ידי", ובפרט בארץ הקודש שחיים אנו בין כופרים המעכבים את הגאולה, ותולים הכל רק בכוחם ועוצם ידם ומעלימים עין מישועת ה', והפגם באמונה עובר גם אלינו.

ומה עשה הקב"ה? הביא עלינו עכשיו מכה זו שאין לה רפואה, כדי שנכיר ונדע שיש מצבים שהאדם אינו בעל הבית, ואינו יכול לפעול כלום, והקב"ה בלבד הוא השליט בעולמו. וזהו עיקר מטרת המכה הזאת שקיבלנו עכשיו – לעורר אותנו לאמונה שיש בורא ומנהיג לעולם.

"האמת היא שכבר הגיע זמן הגאולה, שהלא מספיק סבלנו במשך הדורות, ודם יהודי כבר נשפך כמים במשך הדורות, אלא שאין הקב"ה מביא את הגאולה כל זמן שאין אנו מכירים בהכרה הפשוטה כי "אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים".

"אם נסמוך על כוח אנוש שימגר את המגיפה ולא נתלה עינינו לישועת ה', הרי אנו מעכבים בזה ח"ו את ביאת הגואל, ואנו מזמינים על עצמינו עוד צרות קשות יותר, ורק אם נתעורר לתלות עינינו לקב"ה בלבד, אז נזכה לגאולה השלמה במהרה ובקרוב ממש".

בהמשך דבריו עבר הגר"מ לדון על המצב בעיר בני ברק, ועל ההסתה התקשורתית נגד החרדים כי הם מפיצים ח"ו את נגיף הקורונה בארץ.

בדבריו אמר: "החילונים טוענים שבבני ברק יש כ"כ הרבה חולים, ואומרים שהחרדים גורמים התפשטות המחלה, וממשיכים הלאה לאמר "שוא עבוד אלוקים" – אם דוקא החרדים הם אלו שסובלים מהמחלה"

אבל הם (החילונים) מעלימים עין שכמעט לא מתו בבני ברק, וזה מופת ממש, מה שמתו רק כמה בודדים זקנים זהו נס, וזה הם מסתירים, מזה הם מעלימים עין.

"גם בכל ארץ ישראל יש הרבה פחות מתים מכל העולם, למה? כי ארץ ישראל היא מקום קדוש, והמקום הוא מטהר, ועיקר הכוונה שלהם הוא שאנחנו נאבד את האמונה ואת התורה שלנו

"מוטל עלינו לתת שבח והודאה לקב"ה הן על המצב בבני ברק, והן על המצב הכללי בארץ הקודש שכמעט לא מתו מתים כפי המצוי בשאר המדינות, ועלינו גם להתבונן מזה כי הקב"ה אוהב אותנו וכל מה שהביא עלינו את הפורענות הזאת הוא רק אמצעי לעורר אותנו, ויחד עם זאת הוא שומר עלינו בניסים ובמופתים גלויים.

בשלב זה עבר למצב בארה"ב בכלל ובניו יורק בפרט, כאשר בשבועות האחרונים נפטרו שם מספר רבני קהילות ותלמידי חכמים.

"אנחנו שומעים על צדיקים וגאונים – ובפרט באמריקה – שנסתלקו לבית עולמם במגיפה זו, וכן לימדונו חז"ל (ב"ק ס' ע"א) "אין פורענות מתחלת אלא מן הצדיקים תחילה".

אמנם רש"י מביא על הפסוק "בקרובי אקדש", שהקב"ה מתקדש כשרואים שהוא לוקח צדיקים, ונמצא שכל אותם צדיקים שמתו עכשיו במגיפה, מתו על קידוש ה'! כי "הקב"ה לוקח בעת פורענות דווקא את הצדיקים כדי שכל העם יתבוננו בעומק הדין, ועל ידי זה תבוא הפורענות לתכליתה להתרות בנו שנשוב בתשובה ונתלה עינינו לקב"ה בלבד.

את דבריו חתם הגר"מ שטרנבוך בקריאה נלהבת שלא להתפעל מההסתה: "אין לנו להתפעל כלל מדברי החופשיים המלעיגים עלינו בעת הזאת, שהם חיים כבהמות ממש בלי אמונה ובלא שייכות לבורא עולם, ואנו עם קדוש הנמצאים בארץ קדושה ודבוקים בקב"ה ואין לנו שייכות אליהם כלל.

"ועלינו להודות לקב"ה על שהבדילנו מן התועים, "ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים", אנחנו זוכים בעולם הזה ל"חיי עולם נטע בתוכנו", ואין לנו שייכות לפורקי עול ואיננו מתפעלים מהם, והנני לבקש מכולכם שלא להסיח דעת משמחה, ולזכור תמיד כי אשרינו מה טוב חלקנו שזכינו להיות עם ה'.1 תגובות

מיין תגובות
  1. 1

    דברים חשובים ומחזקים.